×
de   tr   en
BIC KTAGDEFF

Islamic Banking

KT Bank AG, Almanya’da ürün ve hizmetlerini İslami bankacılık prensipleri doğrultusunda, sorumluluk ve şeffaflıkla sunmaktadır.
“İslami/İslam’a uygun bankacılık/Islamic Banking” tabiri, bankacılık ve finans işlerinin İslam dininin kaideleri, değerleri ve sorumluluğunun getirdiği yükümlülüklere uygun olarak yapılması anlamında kullanılmaktadır.
Bu demektir ki, faiz karşılığında ödünç para verilmesinden (”Riba”), kumar karakteri taşıyan her tür işlerden (“Maysir”) ve İslam’ın prensiplerine uygun olmayan işlere yatırım yapmaktan kesinlikle kaçınılır. Çok borçlanmış şirketler, silah, tütün, alkol üreten kuruluşlar da bunlara dahildir. Aynı zamanda şeffaf olmayan ve yüksek riskli spekülasyonlar da (“Gharar”) İslam’ın temel prensiplerine aykırıdır.
KT Bank AG, her işlemi bir mal veya mülk kullanarak gerçekleştirir ve müşterilerin birikimlerini reel sektörde değerlendirerek reel ekonomiye katkıda bulunur. Bankamız, birikimlerinizi sanayiye ve ticarete yatırır ve bu işlerden elde ettiği getiriye sizleri ortak eder. “İslami bankacılık” bu bakımdan “sosyal sorumlu yatırım” (“Socially Responsible Investment”) bilinci ile hareket eder. Sürdürülebilirlik, dürüstlük ve aynı zamanda sorumluluk bilinci prensiplerine uyar.

Kredi işlemleri örneği:

KT Bank AG faiz karşılığında ödünç para vermek yerine müşterilerinin satın almak istedikleri malların finansmanını sağlar.  Bunun için söz konusu olan mal veya mülk direkt olarak satıcıdan alınır ve bireysel olarak hesaplanan bir kar payı ile müşterisine satar. Müşteri, fatura tutarını taksitlerle KT Bank AG’ye geri öder.

Yatırım işlemi örneği:

Yatırım işlemi getiriye iştirak düşüncesine dayanır.
Katılma hesabına yatırdığınız birikiminizle kredi portföyünden elde edilecek olan kazanca ortak oluyorsunuz. Sözleşme başlangıcında sizinle bir “Katılma oranı” (örneğin %85) belirliyouz. Sözleşme süresinin sonunda elde edilen kar, masraflar da düşüldükten sonra, belirlenen orana göre siz ve banka arasında paylaşılır. Verdiğimiz bu örnekte, siz yatırımdan elde edilen karın %85’ini almaktasınız. KT Bank AG ise %15’ini almakta.
İslami kurallara uygunluk nedeniyle, katılma hesabına yatırdığınız birikiminiz  için sabit bir kar payı sözü verememekteyiz. Yine de müşterilerimiz için güncel piyasa seviyesine uygun karlar elde etmekteyiz.