×
de   tr   en
BIC KTAGDEFF

Yasal Uyarılar

Gizlilik ve kullanıcı politikası

KT Bank AG internet sayfalarındaki bilgileri devamlı olarak kontrol etmekte ve güncellemektedir. Tüm itinalara rağmen bazı veriler aradan geçen zaman içerisinde değişikliğe uğramış olabilir. Bu nedenle, hizmete sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve tam olduğu konusunda bir sorumluluk üstlenilmez veya garanti edilemez. Aynı durum, hiperlinklerle gönderme yapılan internet sayfaları için de geçerlidir. KT Bank AG, hiperlinklerle ulaşılan sayfaların içeriklerinden sorumlu değildir.
Bunun dışında KT Bank AG, hizmete sunulan bilgilerde değişiklikler veya ilaveler yapma hakkına sahiptir. KT Bank AG internet sayfalarının içerik ve tasarımının telif hakkı saklıdır. Bilgi veya verilerin çoğaltılması, özellikle metinlerin, metin parçalarının veya resimlerin kullanılması için KT Bank AG tarafından önceden izin verilmesi gerekir.
KT Bank AG ile elektronik posta yoluyla yapılacak haberleşme yalnızca bilgilendirme amacına hizmet eder. Hukuki işlemlere ilişkin beyanlar bu yol üzerinden paylaşılamaz. Bir kredi anlaşmasının iptal edilmesi bu hüküm kapsamına girmez.

Sorumluluğun Sınırlaması

Bu web sitesinin sunucusu, Alman Tele Medya Yasası ‘nın 7. Maddesinin 1. Fıkrası | § 7 Abs. 1 TMG  uyarınca bir hizmet sunucusu olarak bu sayfalarda yer alan kendine has içerikleri ve hizmete hazır bulundurduğu bilgilerden dolayı genel yasalar önünde sorumlu olmakla birlikte; Alman Tele Medya Yasası ‘nın 8. ilâ 10. Maddeleri | § § 8 bis 10  TMG  uyarınca ise, hizmet sunucusu işbu aktarılan ve kaydedilen bilgileri gözetim altında tutmaktan sorumlu değildir. Bu içeriklerin web sitesinden uzaklaştırılması veya engellenmesi, somut bir hakkın ihlâli durumunda hemen gerçekleştirilir.  Sorumluluk, durum hakkında bilgi edinilmesini izleyen süreçte mümkündür.
Web sitesi, sunucularının içeriklerine bu site sunucusunun herhangi bir etkisinin olmadığı  diğer web sitelerine ’dışsal bağlantılar-linkler |  externe links’ diye anılan bağlantıları içerir. Bu  nedenle de sunucu söz konusu içerikler için güvence verememektedir. İçerikler ve kullanıma sunulan bilgilerin doğru olup olmadığı konularında sorumluluk, bağlantıyı sunan web sitesine aittir. Bağlantının kurulup sunulduğu an itibarı ile hak ihlâli bulunmamaktaydı. Bu tür hak ihlâllerinin duyulması durumunda bağlantı hemen kesilecektir.

Veri Koruma Prensipleri

KT Bank AG verileri koruma kaidelerine riayet eder. Kişisel veriler, KT Bank AG tarafından, sadece ilgili kişinin rızası varsa, veriler KT Bank AG’nin anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekliyse veya bir kanun bu verilerin toplanması, işlenmesi veya kullanılmasına izin veriyor veya zorunlu kılıyorsa toplanabilir, işlenebilir veya kullanılabilir.

İnternet sayfalarında veri işlenmesi

KT Bank AG kişisel verileri yalnızca teknik bakımdan gerekli olduğu kapsamda toplar. Toplanan veriler ilgilinin rızası olmadan üçüncü kişilere verilmez. Aşağıdaki açıklamalar, KT Bank AG’nin bu korumayı nasıl gerçekleştirdiği ve hangi tür verilerin hangi amaçla internet sayfalarında toplandığı, işlendiği veya kullanıldığı konusunda genel bir fikir vermektedir.

Protokol tutma

KT Bank AG, bilgisayar server protokol dosyalarında, genellikle internet tarayıcıları  tarafından aktarılan bilgileri, tarayıcı göndermişse, toplar ve otomatik olarak kaydeder. Bu bilgilerin KT Bank AG tarafından belli kişilere göre tasnifi mümkün değildir. Bu veriler ile başka veri kaynaklarından gelen bilgiler bir araya getirilmez.
 

Tanımlama Bilgileri

İnternet sayfalarımız ziyaret edildiğinde bazen cookie‘ler, yani tarayıcınız tarafından kaydedilen küçük metin dosyaları koymaktayız. Bunlar, sunularımızı kullanıcı dostu, etkin ve güvenli yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Bunlara şifre konulmamaktadır. Tarafımızdan kullanılan cookie’lerin çoğu „oturum“ cookie’si tabir edilen cinsten olup KT Bank AG sayfasından çıktığınız zaman otomatik olarak geri alınmaktadır. Oturumu tarayıcıyı kapatarak bitirirseniz bu cookie’ler bir süre kayıtlı kalır ve sonrasında üzerine gelen başka bir yazılımla iptal olur veya bilgisayar (yani örneğin PC veya tablet) tarafından silinir. Bizim cookie’lerimiz bilgisayarınıza bir zarar vermez ve virüs içermez.

Webtracking (Genel ağ takibi)

İnternet sayfalarımızda Web-Controlling (Genel Ağ Kontrolü) teknolojileri yardımı ile veriler anonim olarak ve yalnızca optimize etme amacı ile toplanır ve kaydedilir. Bu veriler yardımı ile, bir takma isim (pseudonym) altında kullanıcı profilleri oluşturulur. Bu arada cookie tekniği de kullanılabilir, ancak veriler yalnızca bu takma ad altında toplanır ve kaydedilir. Toplanan veriler, internet sayfasının ziyaretçisini teşhis etmek amacıyla kullanılmaz ve takma adlı kullanıcıyla bağlantı sağlanmaz. İnternet  tarayıcınızı, bir cookie konulduğu anda hemen haber verecek şekilde ayarlayıp gerekirse bunu red edebililirsiniz. Bunun dışında tarayıcınızı cookie‘lerin yerleştirilmesini engelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak, bu durumda internet sayfasının bazı fonksiyonları kullanılamaz. Kişiye özel veriler kaydedilmez. Kullanıcının IP adresi tanınmaz hale getirilir ve internet sayfası ziyaretçilerini teşhise müsaade edilmez.

Kişisel verilerin toplanma, işlenme ve kullanılmaları

İnternet sayfalarında sunulan ve sizler tarafından sipariş verilen yayın ve bildirilerin size yollanabilmesi için adınız, adresiniz ve e-mail adresinizin sorulduğu bir sipariş formu yollamaktayız. Bu veriler yalnızca gönderileri gerçekleştirmek için kaydedilir ve kullanılır. Üçüncü kişilere verilmez. Sipariş formuna bu verilerinizi (isim, adres, e-mail adresi) yazmak suretiyle, bu verilerin tarafımızdan kaydedilmesine ve istediğiniz bilgilerin gönderilmesine razı olduğunuzu beyan etmiş olmaktasınız. Newsletter gönderileri için verdiğiniz bilgiler, aboneliğinize kendiniz son verene kadar kayıt altında tutulur.

Bilgilendirilme hakkı ve diğer bilgiler

Şahsınızla ilgili kaydedilmiş bilgiler, bunların alıcıları ve veri işlemlerinin amacı hakkında bilgilenme hakkına sahipsiniz. Ayrıca bilgilerin toplanması, işlenmesi ve kullanımı hakkındaki sorularınız için de hizmetinizdeyiz. İşbu bilgilendirilme hakkı uyarısının size veremediği bilgilere ihtiyaç duyarsanız veya belli bir zamanda daha başka bilgiler arzu ederseniz, lütfen KT Bank AG „veri koruma görevlisine“  başvurunuz. KT Bank adresini „Künye“ bölümünde bulabilirsiniz.

Telif Haklarını Düzenleyen Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku/Verim Koruma Hukuku

Bu web sitesinde yayımlanan içerikler, eserler ve hizmete sunulan bilgiler Alman Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku ve Verim Koruma Hukuku‘na tabidir. Bunları her türlü çoğaltılması, işlemi, dağıtımı, kaydedilmesi ve telif hakkı sınırları dışındaki her türlü yararlanma, telif hakları sahibinden önceden alınacak yazılı bir onayı gerektirmektedir. Bu web sitelerinde hazır bulundurulan bilgilerin bir izin olmaksızın kopyalanması/ kaydedilmesi müsadeli değildir ve cezai soruşturmayı gerektirebilir.
KT Bank AG, Frankfurt a/Main. Tüm hakları saklıdır.